Egzamin praktyczny polega na:

1. Wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w poniższej tabeli:

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy wszystkie
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu AM*, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem) C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) C, C1, D, D1
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu AM*, A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym) AM**, A, A1, A2
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) AM**, A, A1, A2
9 Ominięcie przeszkody A, A1, A2
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 AM**, A, A1, A2

* Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

—zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami , jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy.

Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E osoba zdająca wykonuje na placu manewrowym zadania określone w poz. 1 i 2 powyższej tabeli oraz w zestawie określonym w poniższej tabeli - wybranym losowo przez system teleinformatyczny.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia kat. B (96), podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E, w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.

 

Nr zestawu Pozycja z tabeli zadań na placu Kategoria
1 3, 4 - wjazd tyłem C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
2 3, 5 C, C1, D, D1
3 4 - wjazd przodem, 6 C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
4 5, 6 C, C1, D, D12. Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania określone w tabeli - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie mniejszym niż :

  • 10 min. - dla kategorii AM
  • 25 min. - dla kategorii A, A1, A2, B+E, T
  • 40 min. - dla kategorii B, B1 (z zastrzeżeniem punktu 3.)
  • 45 min. - dla kategorii C, C1, D, D1, C1+E, C+E, D1+E, D+E.

3. W przypadku egzaminu prowadzonego w zakresie prawa jazdy kategorii B lub B1, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.