W dniu 10 marca 2023 roku w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krobi podpisane zostało porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Krobia. Interesariuszami dokumentu byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, Gmina Krobia oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi. Partnerami projektu realizowanego w ramach Leszczyńskiej Agencji Bezpieczeństwa będą Szkoła Podstawowa w Krobi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu. 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie Jarosław Sobczak, podczas spotkania stwierdził, że celem projektu jest cyt. „promowanie zachowań w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej". 
W ocenie Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka ważne jest to, że projekt wpisuje się w strategię krobskiego samorządu w zakresie zapewniania mieszkańcom gminy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Służą temu nie tylko inwestycje czynione w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, w tym budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy, ale też właśnie przedsięwzięcia edukacyjne. 
Założenia Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa realizowane będą poprzez organizację spotkań i warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krobi, w ramach których nauczyciele przygotowujący uczniów do uzyskania karty rowerowej, wspomagani przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, uczyć będą zasad ruchu drogowego, a strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi  zasad udzielania pierwszej pomocy.
W nowym roku szkolnym zajęcia w ramach Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa realizowane będą w kolejnych placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia.

Źródło: Facebook, Gmina Krobia.

 

Naświetlenie celów projektu przez dyrektora WORD w Lesznie Jarosława Sobczaka

Naświetlenie celów projektu przez dyrektora WORD w Lesznie Jarosława Sobczaka

 

Naświetlenie celów projektu przez dyrektora WORD w Lesznie Jarosława Sobczaka

 

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

 

Prezentacja porozumienia

 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.