BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie prowadzi działalność mającą na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców. Współpracuje też z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia, organizuje lub współorganizuje turnieje BRD dla dzieci i młodzieży, turnieje motoryzacyjne, rajdy samochodowe i rowerowe, a także różnego rodzaju konkursy powiązane tematycznie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy. Ośrodek nasz dokonuje licznych zakupów materiałów dydaktycznych i kamizelek odblaskowych dla szkół. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Straży Pożarnej oraz wyposażenia dla Policji.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Obrońców Wybrzeża w Lesznie oraz Stowarzyszeniem PL18  zorganizował dla szkół podstawowych z terenu miasta Leszna konkurs plastyczny - Bezpieczny Leszczyniak.

Konkurs adresowany był do wszystkich klas szkół podstawowych. Miał na celu kształtowanie bezpiecznych  zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i używania defibrylatorów AED.

Konkurs był konkursem dwustopniowym. Pierwszy etap odbywał się na terenie szkoł, gdzie spośród wszystkich prac szkolne komisje wyłoniły 9 najlepszych prac, w trzech kategoriach wiekowych.  W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe.

Konkurs realizowany był pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Finał konkursu z udziałem laureatów odbędzie się w leszczyńskim Ratuszu.  Wyróżnieni uczniowie oprócz nagród otrzymają również okolicznościowy kalendarz 2020 zawierający nagrodzone prace.

 

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbyła się uroczystość uruchomienia pierwszego zewnętrznego defibrylatora AED, umieszczonego na obiektach należących do miasta Leszna.
Urządzenie zakupiła Rada Rodziców a skrzynkę zewnętrzną ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie.
Współpraca pomiędzy WORD Leszno a Szkołą jest realizowana w ramach porozumienia o wspólnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rodziców i innych użytkowników ruchu drogowego w rejonie szkoły.
Wsparcia dla inicjatywy udzieliło też Stowarzyszenie PL 18, propagujące ideę umieszczania w przestrzeni publicznej defibrylatorów AED. Członkowie Stowarzyszenia przeszkolili  społeczność szkolną w użytkowaniu urządzenia i przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy.
Jak powiedział Sekretarz Miasta Leszna Pan Maciej Dziamski - urządzenie będzie służyć nie tylko społeczności szkolnej ale wszystkim mieszkańcom, a takie działania wpisują się w politykę miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców.   

 

Urząd Transportu Kolejowego umieścił w serwisie YouTube film edukacyjny "Bezpieczne przejazdy", który pokazuje, jak prawidłowo zachować się na przejeździe kolejowym:

Na stronie internetowej Urzędu jest też możliwość pobrania powyższego filmu: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/przejazdy/15419,Bezpieczne-przejazdy-film-edukacyjny-UTK.html.

Informacja o akcji rozdawania elementów odblaskowych, zakupionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, pod cmentarzem parafialnym w Lesznie: Akcja "Świeć przykładem".

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.